Teambuilding > Workshop Teamrollen & Communicatiestijlen

In de huidige tijd waarin veel teams op afstand werken, is het belangrijk dat teamleden goed op elkaar zijn afgestemd. Het begrijpen van de principes van de groepsdynamica kan daarbij helpen. In deze workshop leren deelnemers hoe ze de groepsdynamiek in hun team kunnen analyseren en begrijpen, zodat ze hun eigen gedrag op dat van collega’s kunnen afstemmen en beter kunnen samenwerken.

De workshop biedt een theoretisch kader voor het begrijpen van groepsdynamiek aan de hand van wetenschappelijke modellen zoals Belbin’s teamrollen en de roos van Leary, en het populaire DISC-model. We werken steeds met leuke, praktische oefeningen om de theorie aan te brengen en te verwerken.

Kies voor een korte kennismaking van een halve dag, een meer uitgebreide verkenning in een hele dag, of een combinatie met de speelsere oefeningen van de  Workshop Vertrouwen & Groepssfeer.

Deze workshop is beschikbaar in 2 vormen: als concept van een halve dag (3 1/2 uur) of van een volledige dag (6 uur, uitgebreide verkenning of combinatie met de Workshop Vertrouwen & Groepssfeer).

Doelstellingen

 • Korte theoretische en praktische kennismaking met de principes van de groepsdynamica, meerbepaald rond teamrollen en communicatiestijlen
 • Meer inzicht in de voorkeursstijlen en patronen van het eigen team
 • Eerste verkenning van het beïnvloeden van de groepsdynamiek door te experimenteren met andere teamrollen en communicatiestijlen

Agenda

Inleiding (30 minuten)

 • Welkom en kennismaken
 • IJsbreker activiteit om een veilige en open omgeving te creëren

Samenwerking onder de loep (20 minuten)

 • Een samenwerkingsoefening als startpunt voor het verkennen van de communicatie- en gedragsstijlen in de groep

Theorie en toepassing (140 of 290 minuten)

In dit gedeelte komen de theoretische kaders aan bod, in de volgorde waarin ze zich tijdens de oefeningen aandienen. We gaan steeds heen en weer tussen theoretische uitleg en praktische toepassing:

 • Op een interactieve manier verkennen we de theorieën, voortbouwend op de vaststellingen uit de oefeningen.
 • We gaan na hoe we onszelf in de modellen herkennen met oefeningen om onze eigen voorkeuren te leren kennen
 • In nieuwe samenwerkingsopdrachten leren we de theorie herkennen in de praktijk en leren we hoe we de dynamiek kunnen beïnvloeden door ons eigen gedrag aan te passen.

Conclusie (20 minuten)

 • Samenvatting van de belangrijkste leerpunten
 • Feedback en evaluatie van de workshop

Deze workshop is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels voor kleine groepen tot 30 personen.

Interesse in dit concept ? Vraag een OFFERTE aan door hier te klikken.