Teambuilding > Schapen Drijven

Een workshop Schapen Drijven is traditioneel een erg populaire teambuilding activiteit, hetzij als onderdeel van de Highland Games, hetzij als losstaande activiteit. Hoofdrolspelers in dit verhaal (naast de deelnemers): een border collie en een kudde schapen…

De workshop telt een vaste opbouw. Na een introductie van de border collie en de schapen en een korte uitleg over het schapen drijven (geschiedenis, benodigdheden, dagelijks werk, …) volgt een demonstratie. Hoe worden de honden gestuurd, hoe wordt dit aangeleerd, hoe worden de schapen in beweging gebracht, welke commando’s worden gebruikt, … ?

Daarna volgt het praktische gedeelte. Op het terrein plaatsen we verschillende obstakels/onderdelen die gericht zijn naar een échte wedstrijd schapen drijven. In eerste instantie leggen we de verschillende onderdelen uit en demonstreren we deze met de hond(en). Vervolgens kunnen de deelnemers (die in verschillende groepen verdeeld worden) enkele verschillende onderdelen van een wedstrijdparcours uitvoeren met de schapen. Ze moeten als het ware het werk van de hond overnemen en als team samenwerken om de onderdelen succesvol af te ronden.

Desgewenst wordt hier een competitie-element aan toegevoegd.

Communicatie en leiderschap zijn impliciete leerelementen binnen deze workshop, die ook een groot fungehalte telt.

Interesse in dit concept ? Vraag een OFFERTE aan door hier te klikken.